Общо събрание - 02.11.2019

Публикуване
Посещения: 176
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 02 Ноември 2019 г. от 10,00 часа в град Варна с домакин Студентски съвет на Технически университет - Варна, Зала: 114М в сградата на Машинния факултет.
 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността на НПСС за периода 02.06 - 1.10.2019 година;
2. Политики, позиции и партньорства на НПСС;
3. Актуализиране състава на КС на НПСС;
4. Актуализиране състава на постоянните комисии на НПСС;
5. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
6. Представяне от членовете на ОС предстоящи инициативи по Университети;
(моля да се представят и в електронен вариант);
7. Други.
 
Общото събрание ще се проведе в периода 01.11 – 03.11.2019 г. в град Варна с домакин: Студентски съвет на Технически университет - Варна.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00 часа на 30.11.2019 година чрез електронната форма.
 
 
За повече информация, относно настаняване и програма:
Розалия Кънева, тел. 0883331513, член на СС
Камелия Йорданова 089465 1795, Гл. Секретар на ТУ-Варна
инж. Николай Михалев, 0899140062, член на СС
 
 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК
 • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Резервация на делегатите ТУК
 • Материали по дневен ред може да намерите ТУК / все още не са налични/
 •   
25 Октомври 2019 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова

Общо събрание - 01.06.2019

Публикуване
Посещения: 893
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 1 юни 2019 г. от 11,00 часа в град Пливдив с домакин Студентски съвет на Аграрен университет - Пловдив, Зала: втора аудитория в Агрономически факултет.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността на НПСС за 2019 година;
2. Обръщение на Председателя на НПСС;
3. Политики и партньорства на НПСС;
4. Актуализиране състава на ИС на НПСС;
5. Актуализиране състава на постоянните комисии на НПСС;
6. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
7. Представяне от членовете на ОС предстоящи инициативи по Университети;
(моля да се представят и в електронен вариант);
8. Други.
 
Общото събрание ще се проведе в периода 31.05 – 02.06.2019 г. в град Пловдив с домакин: Студентски съвет на Аграрен университет - Пловдив.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00 часа на 28.05.2019 година чрез електронната форма.
 
 
За повече информация, относно настаняване и програма:
Христо Козарев: 0895 067 557
 
 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК
 • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Резервация на делегатите ТУК
 • Доклад за дейността на НПСС за 2019 година може да намерите ТУК
 •   
15 Май 2019 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова

Общо събрание 16.12 - София

Публикуване
Посещения: 1635
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.12, ал.2, т.2 и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 16 декември 2018 г. от 10:00 часа в град София с домакин Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Аула Максима, зала 400.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя за периода от 18 ноември до 15 декември 2018 година;
2. Политики, позиции и партньорства;
3. Попълване на членове на Постоянните комисии на НПСС;
4. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
5. Други.

Общото събрание ще се проведе в периода 15.12 – 18.12.2018 г. в град София с домакин: Студентски съвет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.
Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00 часа на 12.12.2018 година чрез електронната форма.
За повече информация, относно настаняване и програма:
Павел Иванов: 0877 711 780
 
 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
 • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
 • Доклад на Председателя може да намерите ТУК

Поздрави,

Председател на НПСС
Яна Вангелова

Общо събрание - 16.02.2019

Публикуване
Посещения: 1232
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 16 февруари 2019 г. от 10,00 часа в град Свищов с домакин Студентски съвет на Стопанска академия Д. А. Ценов – Свищов, Зала: Ректорат.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Годишен доклад на Председателя на НПСС за 2018 година;
2. Годишен доклад на Председателя на Контролния съвет на НПСС за 2018 година;
3. Обсъждане и приемане на годишен план за дейността на НПСС за 2019 година;
4. Обсъждане и приемане на Проектобюджет за 2019 година;
5. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
6. Политики и партньорства на НПСС;
7. Актуализиране състава на Постоянните комисии на НПСС;
8. Представяне от членовете на ОС предстоящи инициативи по Университети (моля да се представят и в електронен вариант);
9. Други.
 
Общото събрание ще се проведе в периода 15.02 – 17.02.2019 г. в град Свищов с домакин: Студентски съвет на Стопанска академия Д.А. Ценов - Свищов.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00 часа на 13.02.2019 година чрез електронната форма.
 
 
За повече информация, относно настаняване и програма:
Никита Йорданов: 0896 817 629
 
 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК
 • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Резервация на делегатите ТУК
 • Годишен доклад на Председателя за 2018 година може да намерите ТУК
 • Проект на годишен план за дейността на НПСС за 2019 година може да намерите ТУК
 • Проект на Проектобюджет за 2019 година може да намерите ТУК
  
08 Февруари 2019 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова

Общо събрание 17.11 - Шумен

Публикуване
Посещения: 1789
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.12, ал.2, т.2 и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 17 ноември 2018 г. от 10:00 часа в град Шумен с домакин Студентски съвет на Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски'', Зала: Аула 309 на Шуменски университет.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя за периода от 23 Март до 16 Ноември 2018 година;
2. Политики, позиции и партньорства;
2.1. Обсъждане на промените в Закона за висше образование;
2.2. Обсъждане на Законопроект за държавния бюджет в частта висше образование за календарната 2019 година;
3. Избор на членове на Постоянните комисии на НПСС;
4. Утвърждаване на нормативни документи – Указания за въвеждане, отчетност и контрол над печатите/щемпелите на НПСС и привеждане в съответствие на нови щемпели.
5. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
6. Представяне от членовете на ОС предстоящи инициативи по Университети (моля да се представят и в електронен вариант);
7. Други.

Общото събрание ще се проведе в периода 16.11 – 18.11.2018 г. в град Шумен с домакин: Студентски съвет на Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''.
Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00 часа на 13.11.2018 година чрез електронната форма.
 
За повече информация, относно настаняване и програма:
Васил Тодоров: 0897 868 514
 
 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
 • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
 • Доклад на Председателя може да намерите ТУК

Поздрави,

Председател на НПСС
Яна Вангелова

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова