Студентски съвети

НПСС - Протоколи ИС 2018

ПРОТОКОЛИ
от проведени заседания на Изпълнителния съвет на НПСС

new Протокол на ИС № 01/13.01.2018 година   
new Протокол на ИС № 02/15.02.2018 година
new Протокол на ИС № 03/10.04.2018 година