Общо събрание - 01.06.2019

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 1 юни 2019 г. от 11,00 часа в град Пливдив с домакин Студентски съвет на Аграрен университет - Пловдив, Зала: втора аудитория в Агрономически факултет.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността на НПСС за 2019 година;
2. Обръщение на Председателя на НПСС;
3. Политики и партньорства на НПСС;
4. Актуализиране състава на ИС на НПСС;
5. Актуализиране състава на постоянните комисии на НПСС;
6. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
7. Представяне от членовете на ОС предстоящи инициативи по Университети;
(моля да се представят и в електронен вариант);
8. Други.
 
Общото събрание ще се проведе в периода 31.05 – 02.06.2019 г. в град Пловдив с домакин: Студентски съвет на Аграрен университет - Пловдив.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00 часа на 28.05.2019 година чрез електронната форма.
 
 
За повече информация, относно настаняване и програма:
Христо Козарев: 0895 067 557
 
15 Май 2019 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова