ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
 • ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Васил Силяновски – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  2. Даниела Михайлова - Технически университет - София
  3. Станимир Бояджиев – Русенски университет „Ангел Кънчев“

 • УЧЕБНО-НАУЧНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Даниел Парушев – Университет за национално и световно стопанство
  2. Антонио Хаджиколев – Икономически университет - Варна
  3. Зорница Захариева - Висше училище по сигурност и икономика

 • СОЦИАЛНО - БИТОВИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Даниел Парушев – Университет за национално и световно стопанство
  2. Звездина Горанова – Медицински университет – Плевен
  3. Станислава Чолова – Университет по библиотекознание и информационни технологии
  4. Стоян Георгиев – Икономически университет – Варна
  5. Иво Финков – Университет по хранителни технологии
  6. Благовест Николов – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
  7. Николай Михалев – Технически университет - Варна

 • МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Васил Силяновски – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  2. Станимир Бояджиев – Русенски университет „Ангел Кънчев“
  3. Диана Манолова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Габриела Наскова – Университет за национално и световно стопанство
  5. Яна Вангелова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
  6. Ангел Георгиев – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
  7. Кристиян Маджуров – Университет за национално и световно стопанство

 • КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Виктор Лазаров - Технически университет - София
  2. Диана Манолова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  3. Събина Бодурова – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
  4. Георги Хинков – Технически университет – София
  5. Мадлен Янкова – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
  6. Мартин Петков – Университет за национално и световно стопанство

 • СПОРТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Светослав Енчев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  2. Ангел Георгиев – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
  3. Васил Филев – Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
  4. Благовест Николов – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
  5. Кристиян Маджуров – Университет за национално и световно стопанство
  6. Калина Трендафилова - Висше училище по сигурност и икономика
  7. Георги Стефанов - Технически университет - София
  8. Зорница Захариева - Висше училище по сигурност и икономика
  9. Радостин Димитров - Медицински университет - Плевен

 • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Звездина Горанова – Медицински университет – Плевен
  2. Радостин Димитров – Медицински университет – Плевен

 • ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Георги Георгиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  2. Яна Вангелова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
  3. Антонио Хаджиколев – Икономически университет - Варна
  4. Мартин Петков – Университет за национално и световно стопанство

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За нас Структура Постоянни комисии

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова