НПСС България - Новини от нас

Делегация на Националното представителство на студентските съвети участва във възпоменателната церемония по повод 139 години от гибелта на Апостола на Свободата Васил Левски, днес, 19 Февруари 2012 година в София. 

Национална студентска конференция "България 2020 - Общество и икономика на знанието и успеха" стартира днес, 03 Февруари, от 16:00 часа в Нов български университет. Студентският форум ще се проведе в рамките на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети.

Националният план за действие по заетостта за 2012 г. е инструмент за реализиране на мерките в областта на заетостта, включени в Националната програма за реформи 2011–2015 г., както и за изпълнение на специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта, отправени към България в края на първия европейски семестър.
12 частни висши училища ще получат бюджетни средства за подпомагане и развитие на студентския масов спорт, спортно-състезателната и тренировъчна дейност. Средствата се отпускат на базата на одобрени проекти на студентските съвети и спортните катедри, въз основа на ПМС №129 от 2000г. за определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет.
Днес, 16 Декември 2011 година, Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети се срещна с Министър Игнатов в сградата на МОМН.
Срещата с Проф.д.и.н. Сергей Игнатов е инициирана от Ръководството на НПСС по повод напрежението сред студентската общност и приетия на второ четене Закон за държавния бюджет на Република България.
На официална церемония, проведена на 15 Декември 2011 година от 19:30 часа в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, бяха наградени 14 студента в 4 сфери. Събитието премина под патронажа на Проф.д.и.н. Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката.
Шестчленно жури в състав д-р Евелина Христова - Министерство на образованието, младежта и науката, доц.д-р Лазар Каменов – Зам.-министър на физическото възпитание и спорта, Стоян Чохаджиев - Столична Община, д-р Петър Чаушев - Национално представителство на студентските съвети, Светла Георгиева – Министерство на физическото възпитание и спорта, доц. д-р Румен Стоилов от Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта избраха десет студента с научни постижения. 
18 млн. са раздадените евростипендии за академичната 2010/2011 година, отчетоха от Министерство на образованието, младежта и науката във връзка с финализирането на втората фаза на проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
На 01 Декември 2011 година в Двореца на културата и спорта се състоя традиционният концерт за студентите на варненската студентска общност, който започна с поздрав от заместник-кмета на град Варна г-н Коста Базитов и  д-р Петър Чаушев, Председател на Националното представителство на студентските съвети.
АНТИСПИН Кампанията по повод 1 декември - Световния ден за борба със СПИН, която се проведе във Варна от 29 Ноември до 01 Декември 2011 година.  Кампанията е организирана от община Варна, дирекция „Превенции”, в партньорство с Регионалната здравна инспекция, Националното представителство на студентските съвети, неправителствени организации, висши училища в града, както и много млади хора.
Страница 37 от 43

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова