Съобщение за ОС

Общо събрание

София

На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 15 декември 2019 г. от 10,00 часа в град София с домакин Студентски съвет на Университет по библиотекознание и информационни технологии, Зала: Тържествена

.

НПСС участва в Европейска младежка конференция

Зам.-председателят на Национално представителство на студентските съвети Васил Силяновски е част от българската делегация, участваща в Европейската младежка конференция в контекста на Румънското председателство на Съвета на ЕС.

Европейската младежка конференция е в рамките на Младежки диалог на ЕС и Тройното председателство на Съвета на ЕС – Румъния, Финландия, Хърватия и се провежда в периода 25-28 март 2019 година в Букурещ, Румъния.

Във форумът участват още представители на Министерство на младежта и спорта, Национален младежки форум и др. неправителствени организации.

Васил Силяновски е заместник-председател на Националното представителство на студентските съвети с ресор международна дейност и делегат с право на глас на България в Европейския студентски съюз.
През 2018г. заедно с екипа на НПСС защитава домакинство за организиране на Общо събрание на Европейския студентски съюз, което ще се проведе през м. Май 2019 година в София.
Представител е на България в групата за имплементиране на Болонския процес, с който се запознава благодарение на работата си в Европейския студентски съюз.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС участва в Европейска младежка конференция

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова