НПСС обсъди качеството на образование в България

Днес, 03 Февруари 2018 година, Ръководството на Националното представителство на студентските съвети в Република България се срещна със Зам.-председателя на Европейския студентски съюз г-н Адам Гажек. Гажек е представител на студентския парламент на Република Полша (PSRP) и представител на Студентския съюз на Университета във Варшава.

Основният му фокус на работа е в областта на качеството на висшето образование, като акцентът на работата му е поставен върху осигуряването на качество, предишното признаване на ученето и значимото участие на студентите в управлението на висшето образование.

 

Снимки от срещата

Член е на Управителния комитет на екипа на експертите по осигуряване на качеството на Европейския студентски съюз.

Визитата на Адам Гажек в България е свързана с предстоящата конференция за Болонския процес, на която България е домакин в контекста на българското председателство на Европейския съюз.

На срещата се обсъди комуникацията на Националното представителство на студентските съвети в държавните институции, както и партньорската и доброволческа дейност в редица форуми и събития, свързани със студентската младеж в България.

Обърна се внимание на проблемите, засягащи българските студенти и предложените решения на организацията за справянето им с тях.

Г-н Адам Гажек сподели възхищението си от работата на Националното представителство на студентските съвети и пожела на г-жа Яна Вангелова и нейния екип да бъдат все така целеустремени и успешни в подобряването на образователната система. 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС обсъди качеството на образование в България

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова