Национално проучване за кариерното ориентиране

Национален дебат „Бизнесът и висшето образование” обедини НПО и институции в град Добрич по време на Националните кариерни дни, проведени във Висше училище Международен колеж.

От НПСС заявиха, че ще бъде подписан меморандум за партньорство и ще се организира национално проучване за подобряване качеството и възможностите за развитие на кариерата във висшите училища.

“Националното проучване ще стартира в началото на следващата учебна година”- се споразумяха представителите на ръководствата на Националното представителство на студентските съвети, Асоциация за подпомагане на академичната общност, Асоциация за наука, икономика и търговия и Националния младежки форум заяви Петър Чаушев, председател на НПСС.

По време на дебатите, присъстващите представители на Студентски съвети споделиха,  че някои от създадените кариерни центрове във висшите училища не работят успешно. Друг наболял проблем е, че университетите приемат студенти в специалности, които са с учебни планове от преди 30 години и реално студентите имат проблеми с реализацията си на пазара на труда. Студентите, участващи в дебата, категорично заявиха, че няма да чакат ръководствата на висшите училища и държавата да поемат нещата в свои ръце, като възникна идеята за създаване на специален план и стартирането на действия по различни реформи в начина на работа на университетите по отношение на кариерното развитие на студентите. В края на обсъжданията бе обобщен доклад, под който ще се подпишат всички участници и ще бъде внесен в Министерството на образованието младежта и науката.

„Много се радвам, че студентите поканиха нашето министерство за подобен дебат и виждам, че работят усилено по въпросите, които ни вълнуват. Нашата институция отвори няколко програми за млади хора, които да подпомогнат трупането на стаж, но с една подобна среща ние разбираме как да направим тези програми по-добри и по-ефективни.”– сподели Ивайло Найденов, част от делегацията на Министерството на труда и социалната политика.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Национално проучване за кариерното ориентиране

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова