Поздравителен адрес от Председателя на НПСС

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Националното представителство на студентските съвети в Република България и от свое име поднасям искрени поздравления по случай тържественото откриване на учебната 2017/2018 година.

Желая на академичната и студентска общност преди всичко здраве, творческа енергия и успешно реализиране на поставените цели.

Висшето училище е мястото, където изграждаме професионални ценности, придобиваме специфични умения и трупаме опит, които да бъдат развивани в бъдеще.

Ние, представителите на студентската младеж, вярваме в силата на борбения дух, волята за професионална реализация и себедоказване, които да ни осигурят достойно място в обществото.

Изправени сме пред предизвикателствата на съвремието и е наша отговорност да бъдем по-креативни, по-иновативни, по-мобилни и всеотдайни както към личните дела, така и към обществените.

Използвам възможността, за да отправя своите сърдечни благопожелания за постоянство, кураж и нестихващо любопитство към тези от Вас, които за пръв път прекрачват прага на Висшето училище.

Поставете добро начало на Вашето висше образование, за да се радвате на отлични резултати в края му!

Успех в нашата обща благородна мисия – образованието на младите хора в България.

18/09/2017
София, България

Яна Вангелова, Председател на НПСС

Поздравителен адрес от Председателя на НПСС

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Поздравителен адрес от Председателя на НПСС

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова