НПСС и Министър Игнатов за увеличението на таксите

Представители на студентската младеж изразяват позициите си за увеличаването на студентските такси пред Министъра на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов.
Днес, 04 април 2011г., в сградата на МОМН се проведе среща между представители на Националното представителство на студентските съвети и Министъра на образованието, младежта и науката , Главния секретар на МОМН и Представители на правната дирекция на МОМН във връзка с утвърждаване на  таксите за учебната 2011-2012г.
 
Основният акцент на срещата беше, че в голяма част от случаите, таксите , които се предлагат от висшите училища не са съгласувани пряко със Студентските съвети или са приети на Академичен съвет, където не е взето под внимание студентското мнение.
 
В тази връзка председателят на НПСС заяви отново аргументирано необходимостта от увеличаване на студентското представителство в органите на управление на висшите училища, тъй като това ще даде ясна тежест на студентското мнение.
 
Бяха обсъдени и размерите на таксите, предложени за  конкретни висши училища. Министър Игнатов  изрази готовност за подкрепа и каза, че важна в случая е връзката между ръководствата на висшите училища и студентските съвети, както  и реалното обсъждане на проблемите до достигане на консенсус.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС и Министър Игнатов за увеличението на таксите

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова