НПСС обсъжда образователни въпроси с Министъра на правосъдието

Председателят на НПСС - Яна Вангелова, Председателят на Студентски съвет на СУ и Зам.-председател на НПСС - Васил Силяновски, и Станимир Бояджиев - Председател на Студентски съвет на РУ "Ангел Кънчев", се срещнаха с г-жа Цецка Цачева - Министър на правосъдието.

Срещата се проведе по инициатива на Националното представителство на студентските съвети и е в унисон с мисията и целите, които организацията си поставя да изпълнява в мандатната програма и се проведе на 22 Юни 2017 година в Министерство на правосъдието.

На срещата бяха обсъдени въпроси, които засягат обучаващите се в държавно регулирана специалност "Право" във висшите училища. Представителите на НПСС обсъдиха с Министър Цачева въпросите, свързани с обучението на студентите по "Право" в Задочна форма на обучение, както и въвеждането на единен национален държавен изпит за всички студенти.

Ръководството на НПСС изказа пред Министър Цачева, че въвеждането на единен държавен изпит ще гарантира, че завършването на специалността "Право" е на базата на единни критерии, съответстващи на най-добрите постижения в юридическото образование.

От организацията още поставиха въпросът за отчитане мнението на студентите при изменянето на учебния план и възможност ръководствата на висшите училища да дадат превес на учащите при формирането на учебните планове, както и при необходимост от промени студентите да бъдат активни участници при обсъждането им.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от обсъждане на поставените въпроси в детайли, както и от необходимостта от провеждането на регулярни срещи за изчистване на поставените въпроси и търсене на работещи решения, които да повишат качеството на юридическото образование.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС обсъжда образователни въпроси с Министъра на правосъдието

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова