Позиция на НПСС за уличените порочни практики във висшето образование

Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) е единственият законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите, призван да осъществява навременна връзка с институциите, с цел изграждане на по-добри условия за развитие на младите хора в България.

В изпълнение на идеологията на организацията, НПСС застава зад следната позиция:
На първо място, НПСС не одобрява нарушаването на правилата за изпитване на студентите във висшите училища, посредством което нивото на висшето образование се поставя под съмние и неминуемо води до поставянето на българските студенти в неконкурентна за развитие среда на Европейско и световно ниво;

На второ място, НПСС, с неизменната подкрепа на студентските съвети по места, ще следи стриктно за наличието на „порочни пратики” във висшите училища и ще работи усърдно за отстраняването им по всички законови пътища.

На трето място, НПСС призовава всички студенти да бъдат отговорни към образованието си и при наличие практики, уронващи престижа на висшето образование, да подават сигнали към отговорните органи. НПСС ще подкрепи всеки студент, ангажиран с идеята за изкореняване на практиките, свързани със системните нередности и нарушения във висшето образование.

На четвърто място, НПСС напомня, че съгласно Конституцията на Република България свободата на словото е сред основните граждански свободи, които са неизменна част от всяка демократична и правова държава. Всеки студент има изконното право да изказва публично мнението и възгледите си, особено когато констатира явни нарушения на всички академични норми. Всеки опит за натиск, упражняване на цензура или налагане на наказание е недопустимо за студентската общност.

Представители на Националното представителство на студентските съвети ще вземат ключово участие в работните групи, които ще се сформират в най-кратък срок, състоящи се от експерти на Министерство на образованието и науката, Съвета на ректорите, висшите училища и всички заинтересовани страни, които ще бъдат ангажирани с разглеждането и оформянето на конкретни инструменти и решения за реализирането на горепосочените намерения.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Позиция на НПСС за уличените порочни практики във висшето образование

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова