НПСС подкрепя развиването на компетенциите сред бъдещите висшисти

Националното представителство на студентските съвети и Българска стопанска камара стартират съвместна работа по популяризиране на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.
 
 
Двете страни подписаха Меморандум за сътрудничество в средата на месец Март т.г., с което сложиха началото на едно партньорство, целящо обединяване на усилията на организациите в посока ускоряване на модернизацията на българското висше образование като двигател за конкурентно развитие на икономиката и подготвящо студентите за професионалната им реализация и изпълнение на социалната и гражданската им роля.
 
НПСС ще популяризира сред студентите системата MyCompetence, така че постепенно да нараства броят на младите хора, които ползват нейните продукти и услуги в процеса на своето обучение и професионално развитие. С цел поддържане и разширяване на интереса към MyCompetence съвместни екипи на БСК и НПСС ще проектират и внедряват нови функционалности и приложения на системата, в съответствие с интересите и потребностите на студентите.
 
Изграждането на компетенции в младите хора е една от целите, която поставя платформата, в която всеки студент може да премине през е-обучение „Успешни презентации“ и тест за оценка на „Социални компетенции“.
 
Успешно преминалите през обучението ще получат електронно удостоверение.
 
Периодът, за който трябва да преминат обучението е 10 работни дни.
 
За целта следва да създадат свой потребителски профил в МyCompetence.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС подкрепя развиването на компетенциите сред бъдещите висшисти

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова