Написана от
Етикети

Общото събрание на НПСС прие нови правила за работата си

На 4-ти срещу 5-ти Февруари 2012 година Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети промени правилника за дейността си. Близо 20 часа над 31 представители на Студентските съвети обсъждаха новите правила за работа на националната студентска организация. Сред обсъжданията бяха заложени промени в правомощията на Изпълнителния съвет, правата и задълженията на делегатите и други вътрешноорганизационни моменти.

В процеса на работа, делегатите приеха и календар за дейността на организацията за 2012 година, както и финансов бюджет.
В заключение, Председателят на НПСС изрази задоволството си от решенията на ОС, както и от решителността на делегатите за промени в работата на организацията, като заяви, че ще работи активно за утвърждаването на политиките, целите и мисиите на Националното представителство на студентските съвети.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Общото събрание на НПСС прие нови правила за работата си

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова