Държавата отпусна допълнителни средства за студентски спорт

12 частни висши училища ще получат бюджетни средства за подпомагане и развитие на студентския масов спорт, спортно-състезателната и тренировъчна дейност. Средствата се отпускат на базата на одобрени проекти на студентските съвети и спортните катедри, въз основа на ПМС №129 от 2000г. за определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет.
Студентският съвет на Нов български университет беше първият, който сигнализира за  неписана дискриминационна практика студентите от частните университети да бъдат изключени от правителствената политика за подкрепа на студентския спорт. В резултат на това стартира през лятото кампанията „Студентски спорт-равни възможности за всички”, подкрепена от НПСС.
Резултатите от кампанията вече са на лице – средствата по одобрените проекти са преведени към голяма част от недържавните висши училища, редом с тези към останалите университети, а студентските съвети и университетските спортни клубове вече планират календара на спортните събития и турнири от началото на м. Януари 2011г.
Очаква се допълнителните средства за студентски спорт да допринесат за повишаването на спортно-състезателните резултати в междууниверситетските първенства и националните летни и зимни спортни игри, организирани от НПСС.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Държавата отпусна допълнителни средства за студентски спорт

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова