Наградиха студенти с принос към науката

На официална церемония, проведена на 15 Декември 2011 година от 19:30 часа в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, бяха наградени 14 студента в 4 сфери. Събитието премина под патронажа на Проф.д.и.н. Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката.
Шестчленно жури в състав д-р Евелина Христова - Министерство на образованието, младежта и науката, доц.д-р Лазар Каменов – Зам.-министър на физическото възпитание и спорта, Стоян Чохаджиев - Столична Община, д-р Петър Чаушев - Национално представителство на студентските съвети, Светла Георгиева – Министерство на физическото възпитание и спорта, доц. д-р Румен Стоилов от Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта избраха десет студента с научни постижения. 
Журито определи „Студент, спортист на годината” да бъде Пламена Димова от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. За най-добър чуждестранен студент беше определен Буй  Хъу Хау  от Химикотехнологичeн и металургичен университет – София.
Сред студентите, кандидати в научните области, журито награди:
1. Категория „Педагогически науки” - Албина Миткова Гълъбова от Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
2. Категория „Хуманитарни науки” - Таня Петрова Пеева от Пловдивски университет " Паисий Хилендарски";
3. Категория  „Социални, стопански и правни науки” - Емилия Александрова Шехтова  от Висше училище по застраховане и финанси;
4. Категория  „Природни науки, математика и информатика” - Сунай Ибрямов Ибрямов от Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
5. Категория  „Технически науки” - Айхан Илхан Мехмед от Технически университет- Варна;
6. Категория  „Аграрни науки и ветеринарна медицина” - Яница Ангелова от Тодорова от Лесотехнически университет – София;
7. Категория  „Здравеопазване и спорт” - Любомира Ангелова Боянова от Медицински университет – София и Калина  Георгиева Стефанова от Национална спортна академия „Васил Левски”;
8. Категория  „Изкуства” - Богомил Цветанов Калинов от Нов български университет;
9. Категория  „Сигурност и отбрана” - Георги  Иванов Мичев от Нов български университет.
За принос в развитието в националните студентски политики и изграждане имиджа на Националното представителство на студентските съвети, Изпълнителният съвет награди д-р Петър Чаушев – Председател на НПСС за мандат 2010/2011.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Наградиха студенти с принос към науката

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова