Стартира кампанията за стипендии

18 млн. са раздадените евростипендии за академичната 2010/2011 година, отчетоха от Министерство на образованието, младежта и науката във връзка с финализирането на втората фаза на проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
На пресконференция в Министерство на образованието, младежта и науката, провела се днес, 07 Декември 2011 година, беше обявен стартът на кампанията за стипендиите с евро пари. 
Очакванията са през академичната 2011/2012 година  сумата да бъде над 20 млн. лева.
Основната цел на проект „Студентски стипендии и награди”  е преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност на студентите и гарантиране на справедливост по отношение на достъпа им до образование. Проектът насърчава постигането на високи резултати в обучението и повишаване мотивацията на студентите за по-добра подготовка. „Студентски стипендии и награди” допълва и разширява действието на съществуващите в Република България политики за студентско подпомагане, осъществявани със средства от държавния бюджет.
„Европейските стипендии са една добра възможност за студентите и метод за повишаване на мотивацията и показване на добри резултати” - каза след пресконференцията д-р Петър Чаушев, Председател на Националното представителство на студентските съвети.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Стартира кампанията за стипендии

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова