Председателят на НПСС поздрави варненските студенти.

На 01 Декември 2011 година в Двореца на културата и спорта се състоя традиционният концерт за студентите на варненската студентска общност, който започна с поздрав от заместник-кмета на град Варна г-н Коста Базитов и  д-р Петър Чаушев, Председател на Националното представителство на студентските съвети.
Събитието се организира ежегодно в навечерието на студентския празник – 8-ми декември. Организатори са общинска дирекция "Младежки дейности и спорт" към Община Варна и Студентските съвети на университетите в града. В спектакъла взеха участие творчески състави на студенти от петте варненски университета.
Концертът е организиран по проект Студентско любителско творчество "Професионализмът на непрофесионалистите".

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Председателят на НПСС поздрави варненските студенти.

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова