Национален форум "Висше образование"
 
 
 
 Модератор:
 - д-р Евелина Христова
        Организатори:
       НПСС АМО
 
 
     

Форум „Висше образование" ще събере на едно място трите най-важни страни във висшето образование, а именно – студенти, бизнес и университети.

Събитието се организира от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Асоциацията на младежките организации (АМО) и ще се проведе на 28 Октомври 2014 година в Тържествена зала на Университет по библиотекознание и информационни технологии. Събитието се провежда в подкрепа на Варна - кандидат за Европейска младежка столица 2017

Начало на събитието ще бъде дадено в 11:00 часа с първият панел „Висшето образование на 21 век – иновации, идеи, достижения".

Проф. Сергей Игнатов д.н. (министър на образованието, младежта и науката 2009-2013, директор на Български институт по египтология), Христо Христов (Изпълнителен директор на Нетинфо), Екатерина Кирилова (директор на управление Маркетинг и клиентски сегменти в Уникредит Булбанк) и Томчо Томов (ръководител на Национален център за оценка на компетенциите в Българската стопанска камара), ще обсъдят със студентите проблемите и възможностите и да се потърсят работещи решения.

Целта на събитието е да се поставят пред заинтересованите страни проблемите на висшето образование и заедно да се търсят начини за тяхното решаване.

Националното представителство на студентските съвети, като един от най-активните и дейни участници в процесите за развитие на българското образование, работил усилено както в създаването на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", така и при разработването на Стратегията за развитието на висшето образование, разбира нуждата от провеждането на събития, които да дават гласност на проблемите на студентите и младите хора.

Асоциацията на младежките организации е структура, която обединява интересите на младите и се грижи за социалната им активност и реализация, като се стреми да бъде движещ фактор в изграждането на информирана, интелигентна и образована младеж. Асоциацията си е поставила за цел включването на младите хора в дневния ред на обществото, както и повишаването на активността на младежкия сектор в България и Европа. Също така АМО цели изграждането на информирана и образована младеж, която да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на вземане на решения в страната, както и изграждането на положително лице на младите хора и на младежките организации в България и организациите, членуващи от други държави в Асоциацията. Във фокуса на дейността на АМО е иницииране и участие в диалога между младежта и всяка представителна власт, не само на национално, но и на европейско ниво.

Форумът ще бъде открит от Председателите на двете организации – д-р Ангел Георгиев – НПСС и г-н Ангел Петров – АМО.

 

 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Форуми Форум „Висше образование"

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова