Годишен доклад за 2018 година

Публикуване
Посещения: 345

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
за периода 01 Януари 2018 - 31 Декември 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
Във времето, в което живеем, все повече осъзнавам, че преди всичко е нужна мотивация и екипна работа във всяка обща дейност. Почти всяко достижение в живота предполага съвместна работа с други хора. Осъществяването на промени и значими действия са възможни само чрез привличане на още хора, чрез спечелване на тяхната подкрепа и съдействие. Една птичка сама не може, две може и да дадат надежда, но само ятото #ЗаЕдно прави истинската пролет. А хората не осъзнават, че в повечето случаи искат едни и същи неща. Копнежите им са еднакви. Страданията също. Различията са важни, но често повърхностни. А основните, съществените неща са сходни. Ако сте обещали да свършите нещо в полза на даден човек, организация или общност, направете всичко по силите си да удържите на думата си. Защото от вас има нужда. Неистова. Сега имаме успехи, но представете си какви биха били те, ако всеки даде от усилията си заедно като едно, в името на едно по-добро утре.

Не очаквайте само успехи, ще има и провали, ще има и критика, но ако правите нещата с чисто сърце и намерение и се държите заедно, то успехите винаги ще са повече. И колеги, просто продължавайте.

Моето пожелание към всички в общото събрание е точно СЕГА, да осъзнаете кои сте и да станете по-силни, по-мъдри и да поемете отговорността за случващото се в живота. Проявете характер и ще получите наградата на успеха, защото съдбата обича смелите. И нека силата да бъде с Вас!

Яна Вангелова
Председател на НПСС

Изтегли доклада

ПРОТОКОЛИ
от проведени заседания на Общото събрание на НПСС

 

  • Протоколи от заседания на ОС за 2018 година
new Протокол на ОС № 1/10.02.2018 година
 new Протокол на ОС № 2/24.03.2018 година
   
   

Становища за 2018

Публикуване
Посещения: 895
 
СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2018 ГОДИНА
 
new
Вид: Становище и проект
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 008/07.02.2018 година
new
 
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Заинтересованите лица
Писмо: Изх. 062/25.04.2018 година
new

 

Вид: Позиция и подкрепителни писма
Адресирано до:  Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 069/05.05.2018 година
 

НПСС - Протоколи ИС 2018

Публикуване
Посещения: 1123

ПРОТОКОЛИ
от проведени заседания на Изпълнителния съвет на НПСС

  •  Протоколи от заседания на ИС за 2018 година
new Протокол на ИС № 01/13.01.2018 година   
new Протокол на ИС № 02/15.02.2018 година
new Протокол на ИС № 03/10.04.2018 година

Избори '2018

Публикуване
Посещения: 2620
 Избори

 | ПЛАТФОРМА НА КАНДИДАТА
 | ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПСС ЗA
 | МАНДАТНА ПРОГРАМА 2018-2020

През м. Февруари 2018 година ще бъде проведено Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, на което ще бъде направен отчет за дейността за мандат 2016-2018.

В рамките на Общото събрание ще бъдат проведени и избори за нов Председател на организацията, както и членове на ръководството, които ще работят през мандатната програма за 2018-2020 година.

На проведеното Общо събрание на 17 Декември 2017 година във Военна академия "Георги С. Раковски" беше издигната кандидатурата за Председател на един делегат от висшите училища, които надлежно отговарят на нормативните изисквания на ПДОС на НПСС.

Платформата на кандидата за Председател на НПСС може да разгледате след като кликнете върху името:

 

Яна Вангелова


 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова